Върховен комисариат за бежанците на ООН – Представителство в България

www.unhcr.bg | bulso@unhcr.org

Агенцията на ООН за бежанците, ВКБООН, В България оказва съдействие на властите и на гражданските организации, които работят директно или косвено по закрилата и интеграцията на бежанците, и подпомага по-нататъшното развитие на националната система за закрила. Създаването и развиването на възможностите за качествено преподаване на български език на бежанци е основен елемент на интеграцията им в България и като такъв е и приоритет за застъпничество на Агенцията. 

Български съвет за бежанци и мигранти

www.bcrm-bg.org | www.refugee-integration.bg | www.refugee.bg | bgrc@bulrefcouncil.org

Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) е създаден през 2005 г. от Български Червен кръст, Български хелзинкски комитет и Каритас България като платформа на тяхната дейност по въпросите на бежанската и миграционната политика, закрилата и интеграцията на бежанците и мигрантите.

Мулти Култи Колектив

www.multikulti.bg | info@multikulti.bg

Мулти култи колектив (МКК) работи за общностно развитие, гражданско участие, солидарност, интеграция на мигранти и бежанци и човешки права от 2011 г.  МКК има богат опит в разработването и провеждането на медийни кампании, повишаване на информираността, използването на изкуства и култура за социална промяна, провеждане на обучения, проучвания, мониторинг, анализи на политики, застъпничество, работейки в сътрудничество с правещите политики, НПО, изследователи, младежи, мигранти, бежанци.