Управителен съвет

Асоциацията се управлява от Управителен съвет, който се състои от 7 души – членове на сдружението. Сдружението се представлява от председателя на Управителния съвет.

Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание, разработва и предлага насоки за развитието на Асоциацията.

Състав на УС

Доц. д-р Галина Куртева е дългогодишен преподавател по български език като чужд. Тя завършва българска и английска филология в СУ “Св. Климент Охридски”. Защитава докторска дисертация в РАН– Москва. Автор е на учебници, монография и множество статии в областта на българския език като чужд, анализ на грешки, чуждоезиково обучение, лингводидактика, интеркултурна комуникация и др. Работила е в ИЧС, СУ “Св. Кл. Охридски” и в НБУ. Има участия в конференции, национални и международни проекти. Работи и специализира в Китай, Германия, Русия, Португалия, Италия, Полша и др.
Галина Куртева е ръководител на Лятната школа по български език и култура и на Секция “Български език за чуждестранни студенти” в НБУ, както и на проект „Еразъм +“. Тя е ръководител и автор на проекта на НБУ за създаване на цялостен комплект учебници по български език за чужденци “ Здравейте”.

Владислав Дамянов е учител по български език като чужд. Разработва сугестопедичната методика за преподаване на български за хора от цял свят. Автор е на сугестопедичните учебници „Открий и сподели“ за нива А1- Б1,  „На крилете на мечтите“ за ниво Б2 и програмата за ранно детско развитие „Внимание! Съдържа мечти“.  През последните години работи с бежанци и мигранти  от всички възрасти в Каритас София, където  ръководи и Център за професионално обучение „Св.Анна“. Участва в международни образователни проекти, обмени по програма Erasmus + и конференции. Председател е на Института за десугестивна педагогика и е член на съвета на Фондация за нова култура.

Д-р Бонка Василева е старши преподавател по Български език като чужд в НМА „Проф. Панчо Владигеров“, София. Завършила е българска филология във Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“. Защитава докторска дисертация по Педагогика на обучението по (Методика на обучението по български език) във Факултета по славянски филологии на Софийски университет. Като преподавател по български език като чужд се формира по време на работата си в катедра „Български език“ на ДЕО – ИЧС и в ДИУУ, СУ „Св. Климент Охридски“, в Московски държавен лингвистичен университет, Русия и в Института по славистика на Сегедски университет, Унгария.

Б. Василева е автор на учебниците по български език за чуждестранни студенти от първи и втори курс на НМА „Проф. П. Владигеров“, съавтор е на многоезичен речник за студентите по музикално и танцово изкуство. Тя има 22 статии по методика на обучението по български език като роден и като чужд, 13 доклада на международни и национални конференции, една монография, едно учебно помагало, издадено в съавторство.

Радост Събева е с богат опит като преподавател по български език като чужд. Тя завършва специалност „ Българска филология“ във ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”.  Автор е на  учебници по български език като чужд, участвала е в различни езикови обучения и проекти, свързани с преподаването на български език и културната интеграция на обучаемите.

Работила е в различни посолства, международни организации и БЧК.

Доц. д-р Петя Несторова е дългогодишен преподавател по български език като чужд. Тя завършва българска филология в ПУ “Паисий Хилендарски” със специализация по езикознание. Защитава докторска дисертация във ВАК на езиковедска тематика. Автор е на монография, две книги (едната от които в съавторство), учебници по български език като втори (в съавторство) и множество статии в областта на чуждоезиково обучение, синтаксиса на българския език, компютърната лингвистика, интеркултурната комуникация и др. Работи в Центъра по езиково обучение в УХТ – Пловдив, като преподавател по български език като чужд и в ПУ “Паисий Хилендарски” като лектор по синтаксис на СБЕ и дисциплини, свързани с граматиката на СБЕ. Работила е в Секцията по компютърна лингвистика в Института за български език – БАН, като сътрудник, в МУ – Пловдив като преподавател по български език като чужд и в ПУ “Паисий Хилендарски” като асистент в катедрата по български език. Има  участия в конференции, национални и международни проекти.

В момента е директор на Департамента по езиково обучение, физическо възпитание и спорт в УХТ – Пловдив.

 

Светла Георгиева Василева-  преподавател по български език и литература в училище. Има петгодишен стаж като преподавател по български език като чужд в РПЦ- Харманли. Тя завършва български език и история  в ШУ “еп. Константин Преславски ”.

Светла Георгиева е директор на ОУ“Иван Вазов‘ Харманли от 2018г.

Надя Кръстева е преподавателка по български език като чужд с дългогодишна практика. Обучавала е деца, младежи и възрастни , бежанци и  мигранти от всички възрасти  в Каритас София.  Участва  в Университетски програми за обучение при различни нива на познание на чуждия език.  В международни образователни проекти и конференции.  Съавтор на учебници и програми за  обучение със сугестивни елементи .

Консултативен съвет