АПБЕЧ работи за:

  • Обединяване на преподавателите по български език като чужд в страната и в чужбина около целите на АПБЕЧ и ценностите, изповядвани от нея;
  • Сътрудничество с национални и с международни организации със сходни интереси;
  • Организиране на конференции, семинари, дискусии за споделяне на опит;
  • Разпространение на добри образователни практики и на професионална информация.