Участие в образователни проекти, свързани с развитието на съвременното обучение по български език като чужд и др. – самостоятелно и в сътрудничество с други организации от страната и чужбина.