На 31.10.20 г. в София  се състоя Кръгла маса на тема „Български език като чужд  в условия на пандемия. Комуникация и интеграция за бежанци и мигранти“.

Организатори на събитието бяха  Висшият комисариат на ООН за бежанците, Българският съвет за бежанци и мигранти, Мулти Култи колектив и Асоциацията на преподавателите по български език като чужд. Срещата се организира по проект „Национален механизъм за оценка на интеграцията“, съфинансиран по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС)

На срещата присъстваха множество преподаватели по български език като чужд от университети от София и страната, представители неправителствени организации,  БЧК и Каритас, ОУ “Иван Вазов” – Харманли, частни фирми, и др.

Бяха обсъдени  добрите  практики и методически похвати в преподаването на български език като чужд,  както и предизвикателствата  пред учебния процес  в условия на пандемия.

Бе отделено специално внимание на  интеграцията и адаптацията на бежанците и мигрантите в условия на пандемия.

На Кръглата маса бе представена и новоучредената Асоциация на преподавателите по български език като чужд. Бяха  приети нови членове и бяха  набелязани следващи стъпки в дейността на  АПБЕЧ.

Участниците споделиха своя опит и виждания за работата, направиха предложения  и  набелязаха бъдещи съвместни мероприятия и проекти.

Доц. д-р Галина Куртева -председател на АПБЕЧ

Програма

Категории: Uncategorized