На 26.06.21 г. Асоциацията на преподавателите по български език като чужд организира кръгла маса на тема „Центрове за обучение по български език като чужд в България. Координация между тях, интеграция на бежанци и имигранти“.

През последните години в България обучението по български език като чужд се разпространи и увеличи. По много причини – професионални, лични, обучение, бизнес комуникация и др., български език искат да изучават както чужденци, резиденти, бежанци, мигранти, така и деца на наши сънародници извън границите на страната ни, деца на бежанци и мигранти и др.

Днес български език като чужд се преподава в университети, училища, школи, икономически и административни организации, частни фирми, неправителствени организации като Червения кръст и Каритас, индивидуално и др,

Всичко това налага представянето и обсъждането на дейността на езиковите центрове у нас, които предлагат обучение по български език като чужд. Организирането на тази кръгла маса от Асоциацията на преподавателите по български език като чужд /АПБЕЧ/ е първа стъпка в тази посока, която има за цел да осигури необходимата координация и по-ефективната работа на всички участници в тази дейност. Макар и създадена преди по-малко от година, Асоциацията работи активно за привличане на нови членове, за популяризиране преподаването на българския език като чужд, за повишаване ефективността на учебния процес и за сътрудничество между всички организации, заети в тази сфера.

На кръглата маса ще бъдат представени основни езикови центрове по български език за чужденци в България и възможностите за сътрудничество и взаимодействие между тях.

Ще бъдат обсъдени също и проблемите и трудностите, стоящи както пред отделните звена и организации, така и пред отделните преподаватели и автори на учебни и методически материали.

Разчитаме на активното участие в тази инициатива на преподавателската колегия – на опитните, но и на младите преподаватели, на експерти, методици, на организатори, на участниците в учебния процес – студенти и курсисти. Очакваме да споделите свои впечатления, да направите предложения или да дадете препоръки.

Каним всички, които се интересуват или работят в тази област да вземат участие в Кръглата маса.

Управителен съвет на АПБЕЧ

Категории: Uncategorized