Кръгла маса на тема „Български език като чужд в условия на пандемия. Комуникация и интеграция за бежанци и мигранти“

На 31.10.20 г. в София  се състоя Кръгла маса на тема „Български език като чужд  в условия на пандемия. Комуникация и интеграция за бежанци и мигранти“. Организатори на събитието бяха  Висшият комисариат на ООН за бежанците, Българският съвет за бежанци и мигранти, Мулти Култи колектив и Асоциацията на преподавателите по Прочетете повече…

Учредена е Асоциацията на преподавателите по Български език като чужд (АПБЕЧ)

На 3.07.2020 г. в София бе учредена Асоциация на преподавателите по български език като чужд. След продължителна подготовка и преодоляване на препятствия от организационен и пандемичен характер Асоциацията вече е факт. Създаването й бе продиктувано от обективни предпоставки и належащи нужди. През последните години по много причини (лични, професионални, обучение, Прочетете повече…