Членовете на  АПБЕЧ са високо квалифицирани преподаватели от университети, езикови школи и др., с богат опит в преподаването на Български език като чужд. Основавайки се на този опит, АПБЕЧ предлага обучение по български език като чужд – индивидуално или в групасъс или без използване на контактен език.

За повече подробности – info@bglanguageteachers.org